Käsittely Hinta
Silver Seal Nordic 
Silver Seal on kaksivaiheinen menetelmä suojata maalipinta maalia huonontavilta tekijöiltä.
HA 350 €
PA / SUV 390 €
Silver ONE
Silver One antaa erittäin pitkäkestoisen ja vahvan suojan lakkapinnoille.
alk. HA 180 €
alk.  PA / SUV 200 €
Kenotek Kenolon Ceramic Shield
Kenolon Ceramic Shield V1 on SiO2 (piioksidi) pohjainen premium-luokan pinnoite.
alk. 450 €
Kestopinnoitteet sisältävät pesun